Events

Filmi i animuar “Endërr nga përtej”!

  • On November 22, 2022
Edhe qyteti ka nevojë të flejë! Filmi është realizuar në kuadër të projektit “Edhe qyteti ka nevojë të flejë“ dhe ka për qëllim të përçojë mesazhe ndërgjegjësimi për të rinjtë dhe qytetarët e Tiranës, për rolin dhe detyrën e gjithësecilit në uljen e nivelit të ndotjes akustike! Faleminderit për punën e realizuar Armand Bora dhe […]

“Stop Ndotjes Akustike në Tiranë”

  • On October 25, 2022
Datë 7 Tetor 2022, ora 17:00 u realizua në ambjentet e Kongresit Rinor Kombëtar (Tiranë), takimi sensibilizues me të rinjtë e kryeqytetit europian të rinisë. Takimi “Stop Ndotjes Akustike në Tiranë” konsistoi në prezantimin e projektit “Edhe Qyteti ka nevojë të flejë”, gjetjeve të studimit “Perceptimi i të rinjve për ndotjen akustike në Tiranë”, dhe […]
Blog Image

Thirrje për aplikim!

  • On September 29, 2022
Ditën e premte, datë 7 Tetor 2022, ora 17:00-18:00 pranë ambjenteve të Tirana Youth Capital “Edhe qyteti ka nevojë të flejë!” Aktiviteti i dytë i këtij projekti është takimi sensibilizues për ndotjen akustike në Tiranë me të rinjtë e Kryeqytetit Evropian të Rinisë 2022! Përfshirja e rinisë në një diskutim mbi problemet e mjedisit dhe […]
Blog Image

Perceptimi i të rinjve për ndotjen akustike në Tiranë

  • On July 29, 2022
Studim i realizuar në kuadër të projektit “Edhe qyteti ka nevojë të flejë” Ky studim ka për qëllim mbledhjen e informacionit për nivelin e njohjes që kanë të rinjtë rreth ndotjes akustike, burimit të zhurmave, pasojave mbi shëndetin e gjithë secilit, format dhe rrugët e reduktimit të zhurmave dhe legjislacionit në fuqi për vlerësimin dhe […]
Blog Image

Edhe qyteti ka nevojë të flejë!

  • On July 10, 2022
“Edhe qyteti ka nevojë të flejë“ është një projekt që po zbatohet nga Qendra për Zhvillim dhe Integrim me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022! Projekti përfshihet nën programin Rinia dhe Eco-Health / Rinia krijon Kulturë dhe synon ndërgjegjësimin e […]