Filmi i animuar “Endërr nga përtej”!

  • On November 22, 2022

Edhe qyteti ka nevojë të flejë!

Filmi është realizuar në kuadër të projektit “Edhe qyteti ka nevojë të flejë“ dhe ka për qëllim të përçojë mesazhe ndërgjegjësimi për të rinjtë dhe qytetarët e Tiranës, për rolin dhe detyrën e gjithësecilit në uljen e nivelit të ndotjes akustike! Faleminderit për punën e realizuar Armand Bora dhe Bertrand Shijaku

#tirana#youth#EuropeanYouthCapital2022#EYC2022#ActivateYouth#EuropeanYearOfYouth#NationalYouthCongress#CityOfTirana

Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkia Tiranë !

0 comments on Filmi i animuar “Endërr nga përtej”!

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *