Home

Rreth nesh

Ne jemi organizate e pavarur jofitimprurese, qe ka per qellim paresor te veprimtarise se saj nxitjen, mbeshtetjen dhe perhapjen e mundesive te zhvillimit demokratik, shoqeror, ekonomik, kulturor, mjedisor brenda dhe jashte Shqiperise duke patur ne fokus te vecante te rinjte…

Objektivat tane

Hartimi, organizimi, zbatimi dhe menaxhimi i programeve, projekteve, studimeve, diagnostikimeve dhe analizave të ndryshme në favor të zhvillimit ekonomik, social, mjedisor dhe kulturore të zonave rurale dhe urbane, brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.

Edhe qyteti ka nevojë të flejë!

News
  • Posted by QZHI
  • On July 10, 2022

Dita e Solidaritetit dhe Aktivizmit Social

News
  • Posted by sadmin
  • On November 27, 2020