Home

Rreth nesh

Ne jemi organizate e pavarur jofitimprurese, qe ka per qellim paresor te veprimtarise se saj nxitjen, mbeshtetjen dhe perhapjen e mundesive te zhvillimit demokratik, shoqeror, ekonomik, kulturor, mjedisor brenda dhe jashte Shqiperise duke patur ne fokus te vecante te rinjte…

Objektivat tane

Hartimi, organizimi, zbatimi dhe menaxhimi i programeve, projekteve, studimeve, diagnostikimeve dhe analizave të ndryshme në favor të zhvillimit ekonomik, social, mjedisor dhe kulturore të zonave rurale dhe urbane, brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.