Tag: #tirana #youth #EuropeanYouthCapital2022 #EYC2022 #ActivateYouth #EuropeanYearOfYouth #NationalYouthCongress #CityOfTirana

Blog Image

Perceptimi i të rinjve për ndotjen akustike në Tiranë

  • On July 29, 2022
Studim i realizuar në kuadër të projektit “Edhe qyteti ka nevojë të flejë” Ky studim ka për qëllim mbledhjen e informacionit për nivelin e njohjes që kanë të rinjtë rreth ndotjes akustike, burimit të zhurmave, pasojave mbi shëndetin e gjithë secilit, format dhe rrugët e reduktimit të zhurmave dhe legjislacionit në fuqi për vlerësimin dhe […]