ALI ASLLANI

Projekti “Pas Vargut të Ali Asllanit” është një projekt i mbështetur nga Ministria e Kulturës i cili ka si synim krijimin e një platforme online në shërbim të promovimit të trashëgimisë kulturore, duke pasur në fokus të vecantë ndërkombëtarizimin e emrit të poetit Ali Asllani dhe promovimin e krijuesve të diasporës.

Kjo platformë e krijuar në funksion të projektit, synon të rikthejë vëmendjen në trashëgiminë kulturore të fshatit Vajzë duke e lidhur me teknologjinë digitale për të transmetuar tek të rinjtë jo vetëm kulturën por dhe origjinën e trashëguar ndër vite. Kjo platformë synon revitalizmin e zonës dhe kthimin e kësaj të fundit në një atraksion kulturor, turistik dhe jo vetëm.